Şarkışla

Home » Şarkışla

2 Temmuz 2016 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Berdi Gölü'nde yakaladığımız erişkin turnaya Şarkışla adını verdik. 2016 yılı içinde yakaladığımız ilk erişkin turna olan Şarkışla'nın ağırlığına bakıldığında, büyük ihtimalle dişi olduğu söylenebilir.

sarkisla

Fotoğrafta da görüldüğü gibi Anadolu dağ turnasının (Grus grus archibaldi) en belirgin özelliklerini göstermektedir. Kafasındaki kırmızı deri neredeyse yok denecek kadar azdır.

Şarkışla,Temmuz ayında üreme bölgesinden hiç ayrılmadı.Günlerini etraftaki tarlalarda beslenerek geçirdi. Büyük ihtimalle yakalama esnasında gördüğümüz yavrusunu yetiştirmekle meşguldü.

sarkisla

Ağustos ayının sonunda doğru üreme alanını terk edip Harmancık bölgesinde dolaşmaya başladı. Türkiye'de yakalanmış ve verici takılmış ilk erişkin turna olan Şarkışla sayesinde turnaların üreme dönemi öncesi ve sonrası davranışları konusunda detaylı bilgilere ulaşmayı bekliyoruz.

sarkisla2

Şarkışla, Eylül ayının tamamını Harmancık bölgesinde beslenerek geçirdi. Diğer bir vericili turnamız Alçıören de aynı tarihlerde Harmancık bölgesini sık sık kullandığından bu alanın yazlayan turnaların ve üreme sonrasında erişkin turnaların beslenmesi için önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz.

sarkisla3

Turnamız Ekim ayında da aynı bölgede beslenmeye devam etti. Bu da bize bu bölgenin önemli bir konaklama alanı olduğunu ve kesinlikle korunması gerektiğini gösteriyor.

sarkisla4

Kasım ayında turnamız Palas Gölü'ne geçerek burada beslenmeye başladı. Bir günlüğüne önemli bir diğer yazlama alanı olan Altınyayla'ya geçti, fakat tekrar Palas Gölü'ne geri döndü.

sarkisla5

Şarkışla, Aralık ayında Sultan Sazlığı üzerinden Akyatan Gölü'ne geçti. Kışı burada geçireceğini tahmin ediyoruz. Şarkışla'nın kışlama ve daha sonraki dönemlerde üreme hareketlerini merakla takip edeceğiz.

sarkisla6

Araç çubuğuna atla