Tehditler

Turna türleri üzerine tehditlerin belirlenmesi amacıyla literatür çalışması, arazi gözlemleri ve anket çalışması yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca Ulusal Turna Eylem Planı çalıştayında tehditlerle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeli ile sorun analizi yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda turna türleri üzerindeki tehditler yaşam alanı ve türe yönelik tehditler olmak üzere iki genel başlık altında toplanmıştır.

Turnayı Tehdit Eden Faktörler ve Tehdit Düzeyleri

Tehditler Tehdit Düzeyi
Yaşam alanı kaybı ve yaşam alanı kalitesindeki bozulmalar;
Sulak alanların kurutulması Kritik
Su rejiminin bozulması (Sulak alanları besleyen suların barajlarda tutulması veya yönlerinin değiştirilmesi, yer altı suyunun aşırı kullanımı) Kritik
Turba çıkarımı Yüksek
Saz yangınları Yüksek
Günübirlik kullanımlar Yüksek
Çayır ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi Yüksek
Yapılaşma ve alt yapı yatırımları Düşük
Tarım deseninin değiştirilmesi Düşük
Kirlilik Bilinmiyor
Doğrudan türe yönelik tehditler;
Otlatma (Kuluçka alanlarındaki yoğun otlatma) Yüksek
Turna üreme alanlarının yakınlarındaki çayır biçme, kampçılık, yaylacılık vb. insan faaliyetleri Yüksek
Avcılık (Diğer kuşların avlanması sırasında verilen rahatsızlık) Orta
Yumurta toplama (Bazı bölgelerde çocukların yaptığı gözlenmiştir) Orta
Enerji nakil hatlarıyla ve rüzgar türbinleriyle çarpışma Bilinmiyor

Türkiye'de Turna Üreme Alanları, Bu Alanların Koruma Durumu, Koruma Önceliği ve Tehdit Bilgileri

ALANIN ADI BULUNDUĞU İL KORUMA STATÜSÜ KORUMA ÖNCELİĞİ TEHDİT BİLGİSİ
Kızılırmak Deltası Samsun Doğal sit, Yaban hayatı geliştirme sahası, Ramsar alanı Korumaya bağımlı Su rejimine yapılan müdahaleler Su kirliliği
Yeniçağa Gölü Bolu Yok Korumaya bağımlı Turba alımı
Acıgöl Denizli Yok Korumaya bağımlı Yoğun insan baskısı
Karakuyu Sazlıkları Afyonkarahisar Doğal sit İzlenmesi gerekli Yok
Girdev Gölü Antalya Yok Korumaya bağımlı Yoğun insan baskısı, yaygın otlatma
Sultan Sazlığı Kayseri Doğal sit, Milli park, Ramsar alanı Restorasyon gerekli Su rejimine yapılan müdahaleler
Tuz Gölü güney çayırlıkları Konya Doğal sit, ÖÇKA Korumaya bağımlı Su rejimine yapılan müdahaleler
Eşmekaya Sazlıkları Aksaray Doğal sit, ÖÇKA Restorasyon gerekli Su rejimine yapılan müdahaleler
Ekşisu Sazlığı Erzincan Yok Acil Üreme döneminde yoğun otlatma baskısı
Erzurum Bataklıkları Erzurum Yok Korumaya bağımlı Drenaj Üreme döneminde yoğun otlatma baskısı
Çat Sobe Çayırları Erzurum Yok İzlenmesi gerekli Herhangi bir tehdit tespit edilmemiş
Ardahan Ovası /Sazlığı Ardahan Yok İzlenmesi gerekli Herhangi bir tehdit tespit edilmemiş
Sarıkamış Kars - - Yeterince bilinmiyor
Çıldır Gölü Ardahan - İzlenmesi gerekli Herhangi bir tehdit tespit edilmemiş
Putka Gölü Ardahan Yok Acil Saz yakımı Hemen bitişiğinde üniversite inşaatı
Kars Ovası Kars Yok İzlenmesi gerekli Üreme döneminde yoğun otlatma baskısı Geçmiş yıllarda mevsimlik bataklık ve göller kurutulmuş
Aygır Gölü Kars - İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Boğatepe Gölü Kars - İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Sarısu Ovası Ağrı Yok İzlenmesi gerekli Üreme döneminde yoğun otlatma baskısı
Eleşkirt Ağrı Yok - Yeterince bilinmiyor
Tutak Sazlığı Iğdır Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Aras Nehri Iğdır Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Perisuyu Bingöl Yok İzlenmesi gerekli Su rejimine yapılan müdahaleler
Göynük Köyü Bingöl Yok - Yeterince bilinmiyor
Akdoğan Gölleri Muş Yok İzlenmesi gerekli Günübirlik kullanım, amatör balıkçılık
Arakonak Köyü Muş Yok İzlenmesi gerekli Herhangi bir tehdit tespit edilmemiş
Bulanık Ovası Muş Yok Korumaya bağımlı Su rejimine yapılan müdahaleler
Kuruca Sazlığı Muş Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Muş Ovası Muş Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Haçlı Gölü Muş Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Nazik Gölü Muş Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Bulanık Ovası Muş Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Batmış Gölü Bitlis Yok Korumaya bağımlı Yoğun avcılık
Bendimahi Deltası Van Yok Korumaya bağımlı Hidro elektrik santrali
Keşiş (Turna) Gölü Van Yok İzlenmesi gerekli Yaygın insan faaliyetleri
Çelebibağ Sazlıları Van Yok Korumaya bağımlı Yaygın insan yerleşimi ve insan faaliyeti
Çaldıran Sazlığı/ Başeğmez Sazlıkları Van Yok İzlenmesi gerekli Üreme döneminde yoğun otlatma ve ot biçme faaliyeti
Pirreşit Gölü Van Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Gölbaşı gölleri Adıyaman Yok Korumaya bağımlı Turba alımı
Bingöl Tuzlası Sivas Yok İzlenmesi gerekli Üreme alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi
Dışkapı Sazlığı Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Yarhisar-Çimenyenice Gölü Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yoğun tarımsal faaliyet Saz yakımı
Tödürge Gölü Sivas Yok İzlenmesi gerekli Üreme döneminde yoğun otlatma baskısı
Kurugöl-Gedikçayırı Gölü Sivas Yok İzlenmesi gerekli Tarım, otlatma ve arıcılık faaliyetleri
Gökdin Sazlığı Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Durulmuş Sazlığı Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Mağara Gölü Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Bostankaya Sazlıkları Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor
Canova Sazlığı Sivas Yok İzlenmesi gerekli Yeterince bilinmiyor

Koruma Önceliği Terimleri

Korumaya bağımlı: Düzenli olarak göz altında tutulmadığı ve tek tek ortaya çıkan sorunlara yönelik müdahaleler yapılmadığı taktirde, önemli bir bölümü yok olma tehlikesinde olan alanlar.

İzlenmesi gerekli: Henüz geri dönüşü olmayacak boyutta zararlar verecek bir tehditle karşı karşıya olmayan ancak düzenli olarak izlenmesi gereken alanlar.

Restorasyon gerekli: Tamamı veya önemli bir bölümü tahrip olduğu veya kaybedildiği için restorasyon ihtiyacı olan alanlar.

Yeterince bilinmiyor: Koruma önceliğini belirlemek için yeterince veri bulunmayan alanlar.

Araç çubuğuna atla