Türkiye’nin Önemi

Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biridir.

Üreme

Türkiye'de üreyen turnalarla ilgili geçmiş yıllara ait özel bir çalışma bulunmamaktadır. Literatürde yer alan kayıtlar, Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 1980'li ve 1990'lı yıllarda yürütülen önemli kuş alanları çalışması kapsamında yapılan gözlemler ile yerli ve yabancı kuş gözlemcilerinin ve kuş fotoğrafçılarının alan ziyaretlerindeki kayıtlarına dayanmaktadır. Bu kayıtlarının tamamına yakını Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 1997 yılında yayınlanan "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları", 2004 yılında Doğa Derneği tarafından yayınlanan "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" 2004 güncelemesi ile Kirwan ve diğerleri tarafından 2009 yılında yayınlanan "The Birds of Turkey" derlemesinde verilmiştir. Üreme alanlarının tespitinde ve literatür çalışmasında yukarıdaki yayınların yanı sıra kuş gözlemcilerinin gözlemlerinin yer aldığı www.kusbank.org ile kuş fotoğraflarının yer aldığı www.trakus.org sitelerinden yararlanılmıştır. Bu kayıtların incelenmesinden Türkiye'de geçmiş yıllarda 24 alanda 136-167 çift turnanın kuluçkaya yattığı anlaşılmaktadır.

Ulusal turna eylem planı hazırlama sürecinde önce detaylı bir literatür çalışması yapılmış, geçmişteki göç, kışlama ve üreme kayıtları incelenmiştir. Ardından üreme alanlarının ve üreme sayılarının tespiti amacıyla Doğa Araştırmaları Derneği kuş gözlemcileri veteriner hekim Süleyman Ekşioğlu, Dr. Riyat Gül ve uzman biyolog İlker Özbahar tarafından arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yerel teşkilatlarındaki ilgili personeli ile yerel sivil toplum kuruluşlarından ve yerel kuş gözlemcilerinden katılım sağlanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında, herhangi bir verinin gözden kaçırılmaması amacıyla turnanın geçmişte görüldüğü alanlardaki alan kullanıcılarıyla (avcılar, çiftçiler, balıkçılar, çobanlar vb.) görüşmeler ve anket çalışmaları yapılmış ve değerlendirilmiştir. 2012 ve 2013 yılları Haziran ve Temmuz aylarında turnanın geçmişte kuluçkaya yattığı literatür kayıtlarından bilinen ve arazi özellikleri nedeniyle potansiyel üreme alanı olabileceği düşünülen 41 alan ziyaret edilmiştir. Alan ziyaretleri, aynı dönemde Uluslararası Turna Vakfı ve Doğa Derneği adına "Biyo-Kültürel Açıdan Turna" projesi kapsamında Anadolu'daki turna üreme alanlarının tespiti çalışmalarını yürüten Uzman Biyolog Ferdi Akarsu ile koordine halinde yürütülmüştür. Ferdi Akarsu tarafından elde edilen tüm veriler de eylem planında kullanılmıştır.

turkiyenin.onemi

Turnanın geçmişte kuluçkaya yattığı bilinen ve arazi özellikleri nedeniyle potansiyel üreme alanı olduğu düşünülen 44 alandan 2012 - 2013 yılları haziran ve temmuz aylarında 39 alan ziyaret edilmiştir. Bu alanlardan 23 alanda 197 turna sayılmıştır. Turna görülen 23 alandan 18'inde turnanın kesin ürediği ve bu alanlarda en az 28 çift turnanın kuluçkaya yattığı belirlenmiştir.

Literatür verilerine göre geçmiş yıllarda Türkiye en az 136, en çok 167 çift turnanın ürediği görülmektedir. İlk bakışta Türkiye'de üreyen turna nüfusunun yaklaşık % 80 oranında azaldığı görülse de bu oran tartışmalıdır.

Turnanın geçmişte ürediği bilinen önemli alanlardan Sultan Sazlığı,

Eşmekaya Sazlıkları, Erzurum Bataklıkları gibi bazı alanlarda drenaj ve su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle büyük ölçüde habitat kaybı yaşanması ve diğer tehditlerden dolayı Türkiye'de kuluçkaya yatan turna nüfusunda son yıllarda (özellikle son 20-25 yılda) azalma olmuştur. Ancak, günümüz üreme kayıtlarını, geçmiş yıllardaki literatür kayıtlarıyla kıyaslayarak Türkiye'de üreyen turna nüfusunda %80 oranında bir azalmanın olduğunu söylemek "geçmişteki üreme kayıtlarının güvenilirliğinin tartışmalı olmasından dolayı" doğru olmayacaktır. Örneğin Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları (1997, Doğal Hayatı Koruma Derneği) kitabında Kızılırmak Deltası'nda 50 çift turnanın ürediğine dair kayıt bulunmaktadır. Bu yayını takip eden tüm yayınlarda da bu veri kullanılmıştır.

Turnanın geçmişte kuluçkaya yattığı bilinen ve arazi özellikleri nedeniyle potansiyel üreme alanı olduğu düşünülen 44 alandan 2012 - 2013 yılları haziran ve temmuz aylarında 39 alan ziyaret edilmiştir. Bu alanlardan 23 alanda 197 turna sayılmıştır. Turna görülen 23 alandan 18'inde turnanın kesin ürediği ve bu alanlarda en az 28 çift turnanın kuluçkaya yattığı belirlenmiştir.

Literatür verilerine göre geçmiş yıllarda Türkiye en az 136, en çok 167 çift turnanın ürediği görülmektedir. İlk bakışta Türkiye'de üreyen turna nüfusunun yaklaşık % 80 oranında azaldığı görülse de bu oran tartışmalıdır.

Turnanın geçmişte ürediği bilinen önemli alanlardan Sultan Sazlığı, Eşmekaya Sazlıkları, Erzurum Bataklıkları gibi bazı alanlarda drenaj ve su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle büyük ölçüde habitat kaybı yaşanması ve diğer tehditlerden dolayı Türkiye'de kuluçkaya yatan turna nüfusunda son yıllarda (özellikle son 20-25 yılda) azalma olmuştur. Ancak, günümüz üreme kayıtlarını, geçmiş yıllardaki literatür kayıtlarıyla kıyaslayarak Türkiye'de üreyen turna nüfusunda %80 oranında bir azalmanın olduğunu söylemek "geçmişteki üreme kayıtlarının güvenilirliğinin tartışmalı olmasından dolayı" doğru olmayacaktır. Örneğin Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları (1997, Doğal Hayatı Koruma Derneği) kitabında Kızılırmak Deltası'nda 50 çift turnanın ürediğine dair kayıt bulunmaktadır. Bu yayını takip eden tüm yayınlarda da bu veri kullanılmıştır.

Araç çubuğuna atla